Hledáme sponzory - pomůžete nám?

20.04.2010 15:08

Rostoucí náklady na provoz fotbalového oddílu, snižující se podpora městské části Praha Klánovice a také odchod některých dlouhodobých sponzorů z důvodu současné ekonomické krize, nás přiměli k zamyšlení nad dalším rozvojem fotbalového oddílu FK Klánovice. Po několikaměsíční složité diskusi a hledání nejrůznějších řešení za účasti všech členů výkonného výboru a ostatních zainteresovaných osob, jsme přistoupili ke zvýšení členských příspěvků pro členy fotbalového oddílu.

Nutno podotknout, že všichni trenéři mládežnických družstev a stejně tak všichni členové výkonného výboru dělají práci pro FK Klánovice ve svém volném čase a bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Děkujeme všem sponzorům, zejména z řad fyzických osob, kteří se v minulosti výrazně zasloužili o provoz našeho fotbalového klubu.

Obracíme se na Vás, na obyvatele Klánovic, s žádostí o pomoc ve formě finančních i nefinančních sponzorských darů. Finanční dary v jakékoliv výši můžete poskytovat buď anonymně přímo na účet občanského sdružení 247208399 / 0800 nebo se můžete obrátit na členy výkonného výboru či jednotlivé trenéry. Případným sponzorům můžeme nabídnout sepsání darovací smlouvy a možnost jejich propagace v rámci fotbalového areálu a klubové domény www.fkklanovice.cz.

Věříme, že se společně zasloužíme o další rozvoj našeho fotbalového klubu s více než stoletou tradici.