Přihlášky k registraci všech členů FAČR a úhrada členských příspěvků

29.02.2012 14:07

V průběhu února a března 2012 budou jednotliví trenéři a vedoucí družstev vybírat přihlášky k registraci od všech hráčů, trenérů a funkcionářů FK Klánovice. Současně bude vybírán členský příspěvek ve výši 50 Kč za každého člena. Dále se dočtete, proč je to nutné.

Přihláška: 019261.pdf (741,1 kB)
Vzor pro vyplnění: 019263.pdf (87,9 kB)

Na 13. řádné Valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011. Jejich součástí je i nové vymezení členství v FAČR, na které dále navazuje metodický postup pro "registraci" člena vyplývající ze Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR, kterou VV FAČR schválil dne 10.11.2011 s účinností k 1.12.2011.

Z výše uvedeného vyplývá pro všechny kluby povinnost odeslání přihlášek k registraci v FAČR za všechny své členy nejpozději do 29.2.2012 a zároveň platby členského příspěvku ve výši 50 Kč za každého člena. Z rozhodnutí VV FAČR je nově možno realizovat platby a odevzávat přihlášky k registraci i v sekretariátu PFS.

Více na www.fotbalpraha.cz.