GRAFICKÝ MANUÁL - FK KLÁNOVICE

Změna znaku

Dominantní postavení na znaku převezme černá barva, která v celém vnějším okraji nahradí barvu bílou. Pod taktovkou moderního fontu se nově uskupí i text, rozložený po všech stranách kruhu. Rok založení klubu byl rozdělen a přesunut na strany, což znaku dodává optickou šířku, po vzoru klubů jako je Manchester City, nebo Brentford, jejichž roky založení shodně zdobí horizontální osu loga.

Celý název klubu FK Klánovice je zkrácen, jako v současné době většina textu na znacích. V zahraničí často můžeme vidět jednoduché názvy, a dokonce i jednotlivá písmena tvořící celé znaky. Nemusíte se ale bát, identitu tím neztrácíme, vždycky jsme byli a vždycky budeme FK Klánovice! Absenci zkratky FK nahradí ve spodní části slovo fotbal, typicky používané pro specifikaci činnosti klubu. Vnějšímu okraji tak text na všech čtyřech stranách dodává celistvost.

Prostředek znaku, kde se nacházel do jisté míry až generický fotbalový míč, nahradí stříšky, které můžete znát z erbu městské části, ty jsou symbolem stromů a klánovického lesa. V jejich pozadí můžeme vidět černobílé pruhy, ty naopak můžeme znát z fotbalového prostředí, konkrétně z pruhovaného erbu, který často podestýlá náš znak na dresech pro lepší viditelnost. Tyto klubové barvy jsou pro nás typické už od roku 1940, kdy byla založená Tělovýchovná Jednota Sokol Klánovice a byla tak nahrazena kombinace zelené s bílou.

Klubové barvy

Stěžejními pilíři jsou barvy černá a bílá, které jsou hlavními klubovými barvami. Doplněné jsou o jednu barvu světlou a jednu tmavou a to konkrétně odstíny šedé. Smícháním těchto čtyř barev se dá vytvořit mnoho kombinací jejichž všechny prvky budou vzájemně komplementární. Akcentovou barvou je barva tmavě zelená, jenž byla v minulosti klubovou barvou a v současnosti je barvou MČ.

Sjednocený font

Starý, nemoderně působící font se zakulacenými hranami je nahrazen modernějším fontem, jenž u písmen i číslic nahradil elipsoidní křivky kulatými a dává tak na první pohled modernější a uhlazenější dojem.

Již zmíněné zakulacené hrany jsou nahrazeny hranami ostrými, které ve spojích tvoří špičky, ty vytváří tak charakteristický rys, že i když font na webu není shodný, působí na první dojem familiarním dojem.

Použitý font je jmenuje FUTURA a je běžně dostupný ke stažení na intenretu. Verze MEDIUM (jinak také regulerní verze) je používána jak na nadpisy tak na běžný text. Pro zvýraznění textu může být použita i verze  BOLD neboli tučná verze písma.

Kombinace znaku s textem nebo dvou znaků

Kombinace znaku s textem či jiným znakem je vždy oddělena slabou čárou ať už vodorovně nebo svisle.

Znaky či text jsou vycentrovány vzhledem k dělící čáře, nikoliv vzhledem k okraji pozadí. Shodně je taky vycentrovaný i text, je tak dosaženo maximální symetrie a úhlednosti.