• Kučera Michal, trenér, 737 788 855, kucera-michal@seznam.cz