• Nejedlý Ondřej, trenér, M: 731 768 333
  • Škvor Standa, trenér
  • Grund Thomas, vedoucí týmu, 725 746 512, thomas.grund@hager.cz
  • Kučerová Vlaďka, nábor nových dětí, 602 852 911, vladimiramarkova@seznam.cz
  • tréninky: úterý a čtvrtek od 17,00 do 18,30, účast rodičů nezbytná