HISTORIE

Historie klubu od roku 1909

Organizovaný fotbal v Klánovicích vznikl v roce 1909, tedy 31 let po založení osady se jménem Klánovice. Po celou dobu trvání nelze hovořit o trvalé činnosti oddílu, protože v průběhu existence došlo ke dvojímu přerušení činnosti a posléze k opětovnému zahájení účinkování klubu v soutěžích. V podstatě lze hovořit o čtyřech základních obdobích klánovické kopané.

Vznik klubu

První období je období vzniku, trvající od r. 1909 do r. 1928, přerušené v r. 1914 v důsledku vypuknutí 1. světové války. Podle svědectví pamětníků klub vyvíjel svoji činnost několik let i v poválečném období a zanikl pravděpodobně kolem roku 1928. V roce 1909 se rozhodla parta mladých lidí hrát fotbal organizovaně a založila sportovní klub SK Klánovice. Předsedou klubu a kapitánem byl Josef Žák. Jako hřiště sloužila louka pronajatá obcí vlevo od restaurace Urania (dnešní Beseda). Základní barvou klubu byla zeleno-bílá. Dresy zelené se svislými bílými pruhy, trenýrky černé a stulpny zelenobílé.
Zápasy byly pouze přátelské, do soutěže klub přihlášen nebyl. Činnost tohoto klubu byla přerušena vypuknutím 1. světové války v r. 1914. Po skončení 1. světové války byla obnovena činnost sdružení SK Klánovice v roce 1919. Hřiště bylo postaveno v místech, kde je dnes areál pro výcvik psů. V roce 1923 bylo hřiště umístěno do středu Klánovic na pozemku ohraničeném dnes ulicemi K Rukavičkárně, S. K. Neumanna a Durišovou. Klubová barva byla zelenobílá, dresy svisle pruhované. Jedinou výjimkou byl kapitán s dresem příčně pruhovaným. Činnost SK zanikla v roce 1928 odchodem hráčů do sousedních obcí.

Atletický Fotbalový Klub a meziválečné období

V květnu 1932 byl založen Atletický fotbalový klub Klánovice, krátce zvaný AFK. Mužstvo bylo zpočátku sestaveno převážně z mimo-klánovických hráčů. Hřiště bylo vyměřeno stavitelem Honzíkem v místech, kde ukončil svoji činnost první klánovický sportovní klub. Jako kabiny byly pronajaty dvě místnosti v areálu hotelu Praha. Základní barva dresů byla zelenobílá, opět svisle pruhovaná. Z této doby se zachovala klubová ručně vyšívaná vlajka, která je dodnes umístěna v klubovně dnešního fotbalového klubu. Mužstvo AFK bylo přihlášeno do soutěže na podzim roku 1932 do V. třídy Středočeské župy. V roce 1935 postoupilo AFK do II. třídy. V této době měl klub i družstvo žáků a staré pány "Old boys." AFK se díky nedostatku financí rozpadl na počátku roku 1938.

Vznik Tělovýchovné Jednoty

SK Klánovice později TJ Sokol Klánovice, oddíl kopané, byl založen roku 1940. Hlavním iniciátorem založení klubu byl pan Václav Křížek, majitel řeznictví. Peníze na založení a samotný chod klubu byly získány veřejnou sbírkou. Ustavující schůze klubu se konala 1. 9. 1940 v restauraci Praha (dnes filmová škola). I přes záporný postoj tehdejšího obecního úřadu, byl obcí udělen souhlas k činnosti SK. Základní klubovou barvou byla barva černo-bílá. Hrálo se na renovovaném hřišti po předešlém klubu AFK. Mužstvo bylo přihlášeno do soutěže Českobrodské župy, oddělení C. V tomto období účinkovala družstva dospělých 1.A + 1.B a družstvo "Old boys". Na hřiště se docházelo přes obec, protože šatny byly v restauraci U Patočků (dnešní pošta). Teprve v roce 1945 byly postaveny formou brigády nové dřevěné kabiny přímo na hřišti. V roce 1943 byl SK přeřazen do pražské III. třídy oddělení C. Na podzim roku 1943 byl poprvé v historii přihlášen do soutěže dorost. Po únoru 1948 změnil klub název na TJ Sokol Klánovice. V roce 1951 byl pozemek, na kterém bylo hřiště umístěno, prodán. Nové místo bylo vymezeno na poli u rybníka na konci Klánovic. Na podzim 1951 se na tomto místě začala budovat nová hrací plocha. Oddíl, ač byl rok bez hřiště, činnost nepřerušil a domácí zápasy odehrál na pronajatém hřišti sousedních Šestajovic. V roce 1955 byla znovu zahájena činnost mládežnických družstev. Byla rozvinuta široká spolupráce se ZDŠ Klánovice a se SVVŠ Horní Počernice. Od roku 1967 postupovalo "A" družstvo dospělých až do pražské I.A třídy. Za veliké podpory MNV se postupně zvelebilo hřiště, vybavily kabiny a vybudovalo sociální zařízení a sprchy. Hřiště bylo oploceno a v prostoru u lesa byla postavena tribuna. Oddíl kopané v tomto období disponoval čtyřmi mužstvy: žáky, dorostem, IA +IB dospělých.

Přelom tisíciletí a vznik fotbalového klubu

V roce 1995 se od tělovýchovné jednoty TJ Sokol Klánovice osamostatňuje fotbalový klub jako občanské sdružení pod oficiálním názvem FK Klánovice. Tato skutečnost se ukázala potřebnou s ohledem na vzrůstající soběstačnost jednotlivých oddílů TJ v době rozvoje soukromého podnikání. Nebylo možné udržet a finančně dotovat TJ jako celek. Od tohoto roku vystupuje FK jako samostatně hospodařící subjekt.

Současnost

V sezóně 2018/2019 tým mužů prošel velice výraznou generační obměnou. V sezóně předchozí navíc postoupil z druhé třídy do 1.B třídy skupiny B, ve které aktuálně působí. V první odehrané sezóně se kombinace zkušených hráčů doplněna o veliký počet nezkušených fotbalistů starých 20 let a méně, umístilo mužstvo na 11. příčce z 16 možných. Následovaly 2 sezóny ovlivněné pandemií COVID-19, které se nedohrály do konce. V ročníku následujícím celek obsadil 4. místo, přičemž věkový průměr během dvouleté pauzy spadl pod 24 let. V nadcházející "krizové sezóně" 2022/2023, kdy byl tým zdeprimován četnými zraněními a personální krizí se tým po skvělém podzimu ocitl až na 5. místě v tabulce.

Ve stejné sezóně prošel proměnou areál klubu, který prošel masivní rekonstrukcí. Přestavba započala v říjnu 2021 bouráním starého zázemí. První utkání bylo odehráno v jarní polovině sezóny následujícího ročníku, v březnu 2023 proti Spartaku Hrdlořezy.

Do sezony 2023/2024 nastupuje klánovický fotbal s 6 týmy - muži, mladším dorostem, mladšími žáky, starší přípravkou, mladší přípravkou a minipřípravkou. Těšíme se na kvalitní zápasy v jednom z nejhezčích fotbalových areálů v Praze, kde se nachází travnaté hřiště s automatickou závlahou, hřiště s umělým trávníkem III. generace s oplocením a osvětlením a nově také moderní zázemí.

Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy a MÚ Praha Klánovice za velkou pomoc při realizaci všech projektů.